Τραγικό το νομοσχέδιο με τίτλο ” Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυκης και διαχείρισης”.

Από διυλιστήρια και χώρους επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων μέχρι φυλακές, και από τουριστικά χωριά σε προστατευόμενες περιοχές μέχρι εγκατάσταση πομπών αναμετάδοσης σε πυρήνες εθνικών δρυμών.

Στη δημοσιότητα έδωσε την Τετάρτη ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ σχέδιο νόμου, με τίτλο: «Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης», θέτοντάς το σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται άρθρα που διευρύνουν τις δυνατότητες εκμετάλλευσης δασικών εκτάσεων, επιτρέποντας, υπό προϋποθέσεις, από την οικοδόμηση τουριστικών χωριών, ακόμη και σε προστατευόμενες περιοχές, μέχρι και την εγκατάσταση διυλιστηρίων, δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαιοειδών, ΧΥΤΑ, μεταλείων, λατομείων…αλλά και μοναστηριών, νοσοκομείων, καισωφρονιστικών καταστημάτων.

Στο νομοσχέδιο προβλέπονται συνολικά 18 αλλαγές επί των άρθρων, ενώ 15 σχετικές διατάξεις, που βρίσκονταν διάσπαρτες σε διάφορους νόμους, συγκεντρώνονται πλέον σε ένα ενιαίο κείμενο.

Υιοθετείται ακόμη ο συνταγματικός ορισμός του δάσους, όπου συμπεριλαμβάνονται άλση και πάρκα εντός πόλεων, ενώ καθορίζεται και νέος τρόπος υπολογισμού της αξίας των δασών με βάση τη θέση, τις παραγωγικές, προστατευτικές, αισθητικές, και λοιπές λειτουργίες τους.

Μεταξύ των διατάξεων, προβλέπεται υπό όρους η δυνατότητα:

 • Οικοδόμησης τουριστικών χωριών, ακόμη και μέσα σε προστατευόμενες περιοχές, εκτός αν απαγορεύεται από τα σχέδια διαχείρισής τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοια σχέδια, επιτρέπεται με την εκπόνηση μελέτης.
 • ανέγερσης «σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων», σε δημόσια και ιδιωτικά δάση, με γήπεδα γκολφ, εγκαταστάσεις ιαματικής θεραπείας κλπ., αλλά και η δυνατότητα εγκατάστασης τελεφερίκ και παρεμφερών δομών.
 • διεύρυνσης του ποσοστού οικοδόμησης, που άγγιζε το 10% μιας δασικής έκτασης το 2011. Πλέον “εφόσον η έκταση εξυπηρετεί και αθλητικές χρήσεις εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, το συνολικώς επιτρεπόμενο ποσοστό των διατιθέμενων χώρων δεν μπορεί να υπερβεί το 20% αυτής…
 • εγκατάστασης ναυπηγείων, διυλιστηρίων και δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαιοειδών “εφόσον επιβάλλεται η εγκατάστασή τους στις εκτάσεις αυτές, λόγω της φύσης τους” σε δημόσιες γαίες και δασικές εκτάσεις.
 • εκμετάλλευσης μεταλλείων και λατομείων, παραγωγής κονιαμάτων, σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτωνσε δασικές εκτάσεις. Αναφορικά με τα ορυχεία, η εταιρεία που εκμεταλλευόταν μια δασική περιοχή για εξόρυξη έπρεπε να καταβάλλει, μέχρι τώρα, αντάλλαγμα χρήσης ίσο με την επιφάνεια που εκμεταλλευόταν. Πλέον, το υπουργείο προτείνει το αντάλλαγμα να αφορά αποκλειστικά την υπέργεια δραστηριότητα, διευκολύνοντας οικονομικά τις υπόγειες εκμεταλλεύσεις. Επιτρέπεται ακόμη η διάνοιξη οδών προσπέλασης και η ανέγερση εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της εκμετάλλευσης αυτής, αλλά και “η εναπόθεση στείρων ή καταλοίπων ή των υπολοίπων της βιομηχανικής επεξεργασίας των μεταλλευμάτων σε ειδικούς προς τούτο χώρους”.
 •  εγκατάστασης εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων, τα οποία μπορούν να προβαίνουν σε εναπόθεση, επεξεργασία και αξιοποίηση αποβλήτων που προέρχονται από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις.
 • εκτέλεσης μεγάλων έργων υποδομής, όπως αεροδρομίων, τεχνητών λιμνών, φραγμάτων, χερσαίων εγκαταστάσεων λιμένων και εγκαταστάσεων άντλησης υδρογονανθράκων σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, “εφ΄ όσον περί της εκτέλεσης τούτων στη συγκεκριμένη περιοχή υφίσταται ειδικός νόμος και κατά τους όρους τούτου”.
 • επέμβασης για την κατασκευή: α) αθλητικών εγκαταστάσεων, β) εκπαιδευτικών κτηρίων με τις σύνοδες τους εγκαταστάσεις, γ) νοσοκομείων, θεραπευτηρίων, δ) ιερών ναών και παντός είδους μονών, ε) σωφρονιστικών καταστημάτων, στ) εγκαταστάσεων των Σωμάτων Ασφαλείας, ζ) χώρου αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων, σε δημόσιες γαίες και ελλείψει αυτών σε δασικές εκτάσεις.
 •  εγκατάστασης δομικών ή μηχανικών κατασκευών, πάνω στις οποίες τοποθετούνται κεραίες, πομποί, αναμεταδότες και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις, καθώς και η κατασκευή των απαραίτητων συνοδών έργων αυτών (όπως οδοποιίας, οικίσκων), ακόμη και σε πυρήνες εθνικών δρυμών, ύστερα από την έκδοση αντίστοιχων αποφάσεων.
 • ανταλλαγής δασικών εκτάσεων, που κατέχουν οικοδομικοί συνεταιρισμοί με δομήσιμες εκτάσεις μέσω της Τράπεζας Γης.

Επιπλέον, το νομοσχέδιο καταργεί τη δευτεροβάθμια επιτροπή επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων, επισπεύδοντας, σύμφωνα με εκτιμήσεις, κατά 5 ή και 10 χρόνια τον χαρακτηρισμό μιας έκτασης ως δασικής ή μη δασικής, ενώ προβλέπει και απλούστευση των διαδικασιών κατεδάφισης αυθαίρετων κατοικιών σε δασικές εκτάσεις.

Με ειδική ρύθμιση διπλασιάζεται σχεδόν και το ύψος των ποινών, που αφορούν παραβάσεις των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.

 Ολόκλητο το σχέδιο Νόμου : http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=fXAyD%2bv4feA%3d&tabid=367&language=el-GR

Η αιτιολογική έκθεση: http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=p4WLNJeu5Ec%3d&tabid=367&language=el-GR

Αναδημοσίευση απο το Keymangreek, Το Δάσος κι Εμείς

στις 25 Σεπτεμβρίου 2013

2 Comments on “Νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ επιτρέπει κάθε πιθανή χρήση δασικών εκτάσεων

 1. Pingback: Νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ επιτρέπει υπό προϋποθέσεις κάθε πιθανή χρήση δασικών εκτάσεων | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ Blog

 2. Ταφόπλακα στο Χωροταξικό Σχέδιο με το περί δασών ν/σ

  ( Είναι καιρός να καταργηθούν οι αντισυνταγματικές διατάξεις που “μπήκαν” με το ν. 998/1979, δηλαδή το υπέρ του κράτους τεκμήριο ιδιοκτησίας επί δασών και βοσκοτόπων, να επανέλθει ο καθορισμός της εννοίας της δασικής έκτασης σύμφωνα με όσα θέσπισε ο Δασικός Κώδικας του 1929 (Ελευθέριος Βενιζέλος !), που είναι απολύτως ορθολογικός και να επιτραπεί η χωρίς καμιά δέσμευση χρήση των βοσκοτόπων και των δασικών εκτάσεων, κρατικών και ιδιωτικών) .

  Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ανέλαβε, μεταξύ άλλων, και την αρμοδιότητα επί της Δασικής Πολιτικής, … προκειμένου να αντιμετωπίζεται σφαιρικά η Προστασία του Περιβάλλοντος και ο Χωροταξικός Σχεδιασμός για την Ανάπτυξη της Οικονομίας της Χώρας, μακριά από επιστημονικές εμμονές, υπερβολές αλλά και υποβολιμαίες διαστρεβλώσεις.

  Όμως με το ν/σ περί δασών και δασικών εκτάσεων, το οποίο δημοσιεύθηκε, απαγορεύεται κάθε αλλαγή της χρήσης των δασικών εκτάσεων και των βοσκοτόπων, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η Ανάπτυξη στη Χώρας, αλλά και η Πολεοδομική Ανόρθωση της.
   Ποία είναι η έκταση εκείνη την οποία θα καταλάβουν οι παραγωγικές μονάδες και η οικιστική γη επί του συνόλου των δασικών εκτάσεων και των βοσκοτόπων;
  Και ακόμη:
   Ποιοί είναι εκείνοι οι βοσκότοποι, η αλλαγή της χρήσης των οποίων θα ανατρέψει την περιβαλλοντική ισορροπία στη Χωρα;
   Πόσοι απ΄ αυτούς είναι κατάλληλοι για οικιστική ή άλλη αξιοποίηση και σε πόσα εν πάσει περιπτώσει τετραγωνικά χιλιόμετρα ανέρχονται οι εκτάσεις τους, που η οικοπεδο-ποίηση τους θα ανατρέψει την οικιστική ισορροπία του Εθνικού Χώρου;
   Πόσα εκατομμύρια Έλληνες θα σπεύσουν να αγοράσουν οικόπεδα;
  Ακόμη και αν έσπευδαν οι μισοί Έλληνες να αγοράσουν οικόπεδα, η συνολική επιφάνειά τους θα ήταν μόλις 500 m2 x 5.000.000 / 1.000.000 = 2.500 km2,, δηλαδή ούτε το 2,00% της συνολικής εκτάσεως της Χώρας! Και φυσικά, το μεγαλύτερο μέρος από αυτά τα 2.500 km2 δεν θα αλλάξουν χρήση, αφού αντιστοιχούν στο 50% της έκτασης που σήμερα καταλαμβάνει η οικιστική γη στην Χώρα, ενώ όχι πέντε εκατομμύρια Έλληνες, αλλά ούτε ένα, δεν έχει ανάγκη από οικόπεδο. Απλώς η ευχέρεια αυτή θα επιτρέψει τον εξορθολογισμό των οικιστικών συνθηκών της Χώρας, θα εξαφανίσει την οικιστική παρανομία και θα μειώσει την ανάγκη για επεκτάσεις της οικιστικής γης (στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η έκταση των παραγωγικών μονάδων).
  Προς άρση κάθε αμφισβητήσεως των ανωτέρω επισημαίνεται ότι την στιγμή που η οικιστική έκταση στην Ελλάδα δεν καταλαμβάνει περισσότερο από το 4,50% του Εθνικού Εδάφους (το 94% καταλαμβάνουν οι δασικές και γεωργικές εκτάσεις), στην Γερμανία η έκταση που καταλαμβάνουν οι πόλεις και οι οικισμοί της ανέρχεται στο 18,60% του εθνικού χώρου, στην Ολλανδία στο 24,70% και στο Βέλγιο στο 26,24% !

  Καθίσταται λοιπόν εμφανής, και από την άποψη αυτή, ο παραλογισμός του ν/σ και των πολιτικολογούντων των περιβαλλοντικών οργανώσεων, με την εμμονή τους στην απαγόρευση της χρησιμοποιήσεως δασικών εκτάσεων και βοσκοτόπων για την Εξυπηρέτηση των Αναγκών της Ανάπτυξης της Χώρας.

  Είναι καιρός να καταργηθούν οι αντισυνταγματικές διατάξεις που “μπήκαν” με το ν. 998/1979, δηλαδή το υπέρ του κράτους τεκμήριο ιδιοκτησίας επί δασών και βοσκοτόπων, να επανέλθει ο καθορισμός της εννοίας της δασικής έκτασης σύμφωνα με όσα θέσπισε ο Δασικός Κώδικας του 1929 (Ελευθέριος Βενιζέλος !), που είναι απολύτως ορθολογικός και να επιτραπεί η χωρίς καμιά δέσμευση χρήση των βοσκοτόπων και των δασικών εκτάσεων, κρατικών και ιδιωτικών.

  Δημήτριος Κοτσώνης
  Πολιτικός Μηχανικός

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.