Νέα απόπειρα να αλλοιωθεί ο αμιγώς εκπαιδευτικός χαρακτήρας του Δάσους Συγγρού

    Το σχεδιάγραμμα των παρεμβάσεων της μελέτης. Ακόμη και η ίδια η περιοχή στην οποίαν θα γίνουν οι εργασίες είναι ασαφώς προσδιορισμένη. Σημειώνεται με μία πράσινη γραμμή που δεν κλείνει πουθενά! Ενδεικτικές είναι και όλες οι θέσεις των εγκαταστάσεων. Υποτίθεται ότι θα τις αποφασίσει ο αγνώστων προδιαγραφών επιβλέπων… Πατήστε για να μεγεθύνετε.

 

 

 

 

Επιγράφεται “Μελέτη εργασιών ανάπλασης στο δασικό τμήμα Κτήματος Συγγρού.
Βασίζεται σε υπουργική απόφαση του 1995,
 επιτρέπουσα μέσα στα δάση από χώρους αθλοπαιδιών και υπαιθρίου γεύματος (τραπεζοπάγκους, εστίες παρασκευής φαγητού, βρύσες, αφοδευτήρια), μέχρι… αναψυκτήρια, υπαίθρια θέατρα και χώρους σταθμεύσεως!
Προτείνει μόνον παιδοτόπους και κιόσκι, αλλά εάν περάσει, ανοίγει την πόρτα και για τα υπόλοιπα.

Το ιστορικό

Τον Αύγουστο 2005, σε φύλλο της τοπικής εφημερίδας ΤΥΠΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ, εμφανίζεται άρθρο-συνέντευξη του νεοδιορισμένου τότε Προέδρου του ΙΓΕ, δασολόγου – συνδικαλιστού, κ. Κ. Μπέση, με τίτλο “Αξιοποίηση του κτήματος Συγγρού χωρίς να χαθεί ο χαρακτήρας του” και υπότιτλο “Θα μπορούν να μπουν παγκάκια – τραπεζάκια χωρίς να διαταράσσουν το οικοσύστημα, ώστε να αυξηθούν οι χώροι αναψυχής μέσα στο κτήμα Συγγρού”.

Την 21η Νοεμβρίου 2005 με λακωνικό του έγγραφο προς την Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής, ο κ. Μπέσης παρακαλεί για την εκπόνηση “μελέτης δασικής αναψυχής για το Κτήμα Συγγρού”. Τον Αύγουστο 2006 μετά από δύο εισαγγελικές εντολές η εγκεκριμένη πλέον μελέτη δίδεται στους Φίλους του Δάσους Συγγρού. Το θέμα – μαζί και με άλλα ανησυχητικά συμβαίνονται στο Δάσος Συγγού – θα φθάσει στον αρμόδιο Υπ. Γεωργίας, κ. Μπασιάκο, και την 12η Απριλίου, μετά από δύο συναντήσεις ομάδας Φίλων του Δάσους Συγγρού με τον κ. Μπέση, υποβάλλονται παρατηρήσεις επί της μελέτης.

Τα κυριότερα σημεία των παρατηρήσεων των Φίλων του Δάσους Συγγρού είναι:

(α) Ο δηλούμενος σκοπός της μελέτης αγνοεί την αναγκαιότητα αειφορικής διαχείρισης του Δάσους προκειμένου να εξασφαλισθεί η βιώσιμη εξέλιξή του, και την επιβαλλόμενη υπακοή στην θέληση της Ιφ. Συγγρού.

(β) Προτείνονται έργα αναψυχής, τα οποία είναι παράνομα διότι αντίκεινται στην διαθήκη Συγγρού που επιβάλλει ΜΟΝΟΝ εκπαιδευτικές χρήσεις και μάλιστα για γεωργούς και κηπουρούς στο Δάσος Συγγρού.

(γ) Δεν υπάρχει λεπτομερής καταγραφή της υπαρχούσης καταστάσεως η οποία θα έπρεπε να αποτελεί την βάση για κάθε προτεινόμενη παρέμβαση.

(δ) Υπάρχουν αντιεπιστημονικές παραδοχές (π.χ., ότι ανά τρία κορμίδια απομακρύνεται το ένα), κενά και λάθη. Ακόμα και το σχεδιάγραμμα των σχεδιαζομένων προς επισκευήν δασικών δρόμων είναι γεμάτο ανακρίβειες.

(ε) Σημαντικές αποφάσεις αφήνονται στον αγνώστων προδιαγραφών επιβλέποντα, π.χ. τι δένδρα θα φυτευθούν και πού, ποια δέντρα θα απομακρυνθούν και γιατί, κλπ., με προφανείς τους κινδύνους για το δάσος από ανικανότητα, ανευθυνότητα η ακόμη και δόλο.

(ζ) Τέλος, η μελέτη αφορά μέρος μόνον, και μάλιστα ασαφώς καθορισμένο, του όλου οικοσυστήματος, διασπώντας έτσι πλήρως την ενότητά του. Είναι χαρακτηριστική, άλλωστε, η δήλωση στελέχους του επιτελείου Μπασιάκου ότι το κτήμα αποτελείται από τρία μέρη, το αγροτικό, το δασικό και το “αρχαιολογικό” (sic)…

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση των Δήμων Αμαρουσίου, Κηφισιάς και Μελισσίων. Και οι τρεις εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΓΕ, το οποίον εψήφισε την ως άνω μελέτη. Και ο μενεκπρόσωπος του Δήμου Αμαρουσίου, πρώην δήμαρχος, κ. Π. Τζανίκος, είναι κατανοητόν να μην έχει πρόβλημα, αφού παγία πολιτική του ήταν η μετατροπή του Δάσους Συγγρού σε υπερτοπικό πόλο μαζικής αναψυχής. Ομοίως και ο Δήμος Μελισσίων που συνέπλεε και συμπλέει με την πολιτική Τζανίκου. Αλλά οι κ. κ. Χιωτάκης και Πατούλης που προεκλογικώς δεσμεύθηκαν να σέβονται ως κόρην οφθαλμού τον σκοπό του Κληροδοτήματος, τι κάνουν; Μία απάντηση προς τους δημότες με μνήμη είναι απαραίτητη.

Συμπέρασμα:

Για μία ακόμα φορά η αναψυχή προσπαθεί να εισβάλλει στο Κληροδότημα Συγγρού, αυτήν την φορά υπό το πρόσχημα εργασιών ανάπλασης “στο δασικό του τμήμα”. Εκτίμηση των Φίλων του Δάσους Συγγρού είναι ότι οι προσπάθειες αυτές θα συνεχισθούν. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το ότι επί θητείας Μπέση στο ΙΓΕ οι εκτός σκοπού εκδηλώσεις επανήλθαν και πολλαπλασιάζονται. 

Αν στις πρακτικές αυτές δεν υπάρξει αντίδραση, τότε πρέπει να αναμένεται και προσπάθεια νομικής αλλαγής του σκοπού του Κληροδοτήματος από το Εφετείο. Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει στην νόμιμη πλέον μετατροπή του Δάσους Συγγρού σε μάξι-Ζάππειο με κινηματογράφους, καφέ, εστιατόρια, μπάρ και εκατοντάδες αυτοκίνητα και εκδηλώσεις. Θα είναι η χαριστική βολή στο τελευταίο μας δάσος.

Κατεβλήθη ιδιαίτερη προσπάθεια να μην αποκτήσουν αντίγραφο της μελέτης οι Φίλοι του Δάσους Συγγρού. Ενώ στον τοπικό Τύπο (ΑΘΜΟΝΙΟΝ ΒΗΜΑ, 20 Ιουλίου 2006), ο Πρόεδρος του ΙΓΕ, ισχυριζόταν ότι “Η μελέτη είναι στην διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερομένου. Θα τη βγάλουμε φωτοτυπία και θα του τη δώσουμε”, όταν το αίτημα υπεβλήθη εγγράφως, απερρίφθη. Αγνοήθηκε από το ΙΓΕ ακόμα και σχετική εντολή Εισαγγελέως! Τελικώς – με εντολή Εισαγγελέως και πάλι – η μελέτη ελήφθη από την Διεύθυνση Αναδασώσεων. Το γεγονός αυτό είναι απολύτως χαρακτηριστικό της νοοτροπίας που επικρατεί στους δημόσιους λειτουργούς ως προς την διαφάνεια.Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών είναι φορέας του Υπ. Γεωργίας αρμόδιος για την διαχείριση του Κληροδοτήματος Συγγρού. Προεδρεύεται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίον μετέχουν και οι Δήμαρχοι Αμαρουσίου, Κηφισιάς και Μελισσίων.
Ο Δήμος Κηφισιάς εκπροσωπείται από τον επανεκλεγέντα Δήμαρχο, κ. Ν. Χιωτάκη, αναπληρούμενο από την επίσης επανεκλεγείσα κ. Μ. Κεφαλά. Ο Δήμος Μελισσίως εκπροσωπείται από την επανεκλεγείσα κ. Α. Κοσμοπούλου.Απορία προξενεί το ότι ο Δήμος Αμαρουσίου εξακολουθεί να εκπροσωπείται από τον μη επανεκλεγέντα κ. Π. Τζανίκο με αναπληρώτρια την επίσης μη επανεκλεγείσα κ. Α. Αναστασιάδου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.