“Οι Φίλοι του Δάσους Συγγρού” συμμετέχουν στην 4η Επιστημονική Συνάντηση για τις τοπικές και γηγενείς ποικιλίες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σε συνεργασία με το ΙΓΕ, την Παρασκευή 10 Μαρτίου, μεταφέραμε 50 βιβλία της Γεωργικής Βιβλιοθήκης τα οποία είχαν αναφορές σε ελληνικές τοπικές ποικιλίες προηγούμενων ετών στην 4η Επιστημονική Συνάντηση για τις τοπικές και γηγενείς ποικιλίες που διεξάγεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.Το μεγαλύτερο μέρος των βιβλίων αυτών προέρχεται από το παράρτημα του γεωργικού δελτίου της Ελληνικής Γεωργικής Εταιρίας.
Σε αυτήν την Επιστημονική Συνάντηση θα γίνει προσπάθεια να αναδειχτούν νέες προσεγγίσεις, τα χαρακτηριστικά και οι πολλαπλές δυνατότητες τους.
Οι τοπικές και γηγενείς ποικιλίες αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της αγροτικής βιοποικιλότητας που αντιμετωπίζει όμως σε πολλές περιπτώσεις τον κίνδυνο της εξαφάνισης. Πολύ σπάνια καλλιεργούνται πια τοπικές ποικιλίες σιτηρών, φακής και ρεβιθιού. Αξίζουν λοιπόν της προσοχής μας και από τα Πανεπιστήμια και την κοινωνία. Η 4η Επιστημονική Συνάντηση θα διερευνήσει μέσα από εισηγήσεις ειδικών ερευνητών πρώτα από όλα τις ιστορικές τους καταβολές και θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα, ίσως της πιο παλιάς, εξερευνητικής αποστολής στην Ελλάδα και την έννοια του «τοπικού» στην έρευνα του αγροδιατροφικού συστήματος, ενώ επιδιώκει να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και την ενεργοποίηση των υπεύθυνων φορέων ώστε να διασφαλιστεί η επιβίωση των τοπικών και γηγενών ποικιλιών και του πολιτιστικού φορτίου που φέρουν.