«Εξαιρέστε μας από τη συγχώνευση»

ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ

αρχείο λήψηςΤο Ινστιτούτο καταθέτει σειρά νομικών επιχειρημάτων
κατά του «επίμαχου» Σχεδίου Προσθήκης στο νομοσχέδιο

logo maroussi

Υπόμνημα και από τον Δήμο Αμαρουσίου:
«Αντίθετοι σε ό,τι δεν διασφαλίζει μελλοντικά
τον δασικό χαρακτήρα του κτήματος» 

logo filwnΑνακοίνωση και από τους «Φίλους του Δάσους Συγγρού»:
«Όχι στην “Κερκόπορτα’’
που πάει να ανοίξει το νομοσχέδιο»

************
Γενική κινητοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων με το δάσος Συγγρού προκάλεσε η αποκάλυψη της ΑΜΑΡΥΣΙΑΣ σχετικά με το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στο οποίο προβλέπεται η κατάργηση του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών και η συγχώνευσή του με τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα». Το Δ.Σ. του Ινστιτούτου συνεδρίασε την Τρίτη 26 Μαρτίου για το θέμα και κατέληξε σε ομόφωνη απόφαση, με την οποία εκφράζει την αντίθεσή του ως προς την επιχειρούμενη κατάργησή του, ενώ παράλληλα απέστειλε σχετικό υπόμνημα προς τον υπουργό Αθανάσιο Τσαυτάρη με τις νομικές του θέσεις πάνω στο ζήτημα που ανέκυψε, ζητώντας την εξαίρεση του ΙΓΕ από τη συγχώνευση. Την ίδια στιγμή, ο Δήμος Αμαρουσίου εξέδωσε υπόμνημα και από την πλευρά του, με το οποίο διατυπώνει με κατηγορηματικό τρόπο την αντίθεσή του στην όποια προσπάθεια διοικητικής συγχώνευσης και σε κάθε ενδεχόμενο που αμφισβητεί τους όρους του κληροδοτήματος και τη διαφύλαξη του δασικού χαρακτήρα του κτήματος Συγγρού. Το παζλ των αντιδράσεων ολοκληρώνει ο σύλλογος «Φίλοι του Δάσους Συγγρού». Με ανακοίνωση που εξέδωσε, εκφράζει την κάθετη αντίθεσή του στη διοικητική συγχώνευση του ΙΓΕ και καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς σε εγρήγορση, ώστε«να μην ανοίξει η “κερκόπορτα” του νομοσχεδίου για το δάσος Συγγρού», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Η «Α» παρουσιάζει αποκλειστικά τόσο την ανακοίνωση του Δ.Σ. του Ιδρύματος Γεωπονικών Επιστημών για το θέμα της συγχώνευσης, όσο και την κατακλείδα του υπομνήματος που απέστειλε προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τις νομικές θέσεις του πάνω σε όσα προβλέπει το «επίμαχο» νομοσχέδιο

 Η επίσημη ανακοίνωση του ΙΓΕ

 «Χρέος όλων η προάσπιση του κοινωφελούς χαρακτήρα του ΙΓΕ και του κληροδοτήματος»

Χθες, ημέρα Τρίτη 26 Μαρτίου 2013, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών ( ΙΓΕ) επί του ζητήματος του «σχεδίου Προσθήκης σε σχέδιο Νό μου» που επεξεργάζονται τα υπουργεία: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το οποίο αφορά στην κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων, μεταξύ άλλων και του ΝΠΔΔ ΙΓΕ παρά το γεγονός ότι αυτό συνιστά αυτοτελές Ίδρυμα Κοινωφελούς Σκοπού. Το Δ.Σ. του ΙΓΕ αφού έλαβε υπ’ όψιν του το Σχέδιο Νόμου κατάργησης και συγχώνευσης του ΙΓΕ με τον ΕΛΓΟ «Δήμητρα» και το σχετικό υπόμνημα του νομικού συμβούλου του ΙΓΕ, διατύπωσε ομόφωνα την αντίθεσή του για την επιχειρούμενη κατάργηση και συγχώνευση του Ιδρύματος. Το ΙΓΕ υφίσταται ως αυτοτελές Ίδρυμα Δημοσίου Δικαίου Κοινωφελούς Σκοπού ήδη από το έτος 1926, συσταθέν με τη διαθήκη της Ιφιγενείας Συγγρού και απολαμβάνει της ειδικής και αυξημένης προστασίας του Συντάγματος (άρθρο 109), της κείμενης Νομοθεσίας περί Εθνικών Κληροδοτημάτων και σειράς Νόμων και Νομοθετικών Διαταγμάτων, δυνάμει των οποίων εγκρίθηκε η σύστασή του. Έχοντας σημαντικούς ίδιους πόρους προσφέρει από τη σύστασή του και μέχρι σήμερα ανελλιπώς τα μέγιστα στην εκπαίδευση των νέων Ελλήνων γεωργών και γεωπόνων και εν γένει συνεχίζει επάξια και απαρέγκλιτα να εκτελεί τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε, χωρίς να επιβαρύνει ιδιαίτερα το Ελληνικό Κράτος, αλλά συνεισφέροντας στην ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου. Παράλληλα διατηρεί και αξιοποιεί το Κτήμα Συγγρού που βρίσκεται στα όρια των Δήμων Αμαρουσίου και Κηφισιάς προσφέροντας σε όλους τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον εκτάσεως 1.000 στρεμμάτων, το οποίο πρέπει πρωτίστως να διαφυλαχθεί.Για τους ανωτέρω λόγους και όσους αναφέρονται στο ως άνω υπόμνημα, το Δ.Σ. αποφάσισε: α. να ζητήσει άμεσα συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, β. να ενημερώσει την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και όλα τα πολιτικά κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου και γ. σε συνεργασία με τους ανωτέρω Δήμους να διασφαλίσει την εξαίρεση του ΙΓΕ από το «σχέδιο Προσθήκης σε σχέδιο Νόμου» και την με κάθε τρόπο αποφυγή τής ούτως ή άλλως αντισυνταγματικής κατάργησης και συγχώνευσής του. Πιστεύουμε ότι είναι χρέος όλων η διαφύλαξη της συνταγματικής νομιμότητας, η προάσπιση του κοινωφελούς χαρακτήρα του ΙΓΕ και η απρόσκοπτη συνέχιση της υλοποίησης των σκοπών για τους οποίους συστάθηκε το Ίδρυμα με την τελευταία επιθυμία της εθνικής ευεργέτιδος Ιφιγενείας Συγγρού.

Ο Πρόεδρος

Λεωνίδας Καζακόπουλος

Επί του Σχεδίου Προσθήκης στο «επίμαχο» νομοσχέδιο

Το υπόμνημα του ΙΓΕ

προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

<<Δ. Αναφερόμενοι στο σχέδιο Προσθήκης στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οφείλουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Επί της Αιτιολογικής Έκθεσης του Σχεδίου. Εσφαλμένα αναφέρεται ότι το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών συστήθηκε με το από 28.05.1901 Βασιλικό Διάταγμα καθώς αυτό αφορά το Ίδρυμα ούτε καν το προγενέστερο του Ιδρύματος νομικό πρόσωπο. Το Ίδρυμα ιδρύθηκε κατά τα ανωτέρω λεπτομερώς εκτεθέντα με την Διαθήκη της Ιφιγενείας Συγγρού και εγκρίθηκε με τα ανωτέρω αναφερόμενα Νομοθετικά Διατάγματα των ετών 1926 και 1927 και τον Ν.3821/1929. Επί της παραγράφου 1.α) του άρθρου του σχεδίου Προσθήκης.Αναφέρεται ρητώς ότι το ΝΠΔΔ ΙΓΕ καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται με το ΝΠΙΔ Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα». Ωστόσο όπως το Σύνταγμα και οι αναγκαστικού δικαίου ανωτέρω διατάξεις του Α.Ν. 2039/1939 και του Α.Κ. επιτάσσουν, το Ίδρυμα Κοινωφελούς Σκοπού ΙΓΕ δεν μπορεί να καταργηθεί ούτε να συγχωνευθεί, ούτε είναι δυνατόν να μεταβληθεί η ιδρυτική του πράξη, ει μη μόνον κατ’ εξαίρεση και σύμφωνα με τις ανωτέρω ειδικές διατάξεις, που εισάγουν περιοριστικά τους λόγους, τους όρους και την διαδικασία για τέτοιου είδους παρεμβάσεις.Ορίζεται στην αυτή παράγραφο του σχεδίου ότι ο σκοπός και οι υπηρεσίες του ΙΓΕ μεταφέρονται στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα» και οι αρμοδιότητές του ασκούνται από αυτόν. Ωστόσο επισημαίνουμε ότι ο σκοπός του Ι.Γ.Ε είναι σκοπός Κοινωφελούς Ιδρύματος που συστάθηκε κατά τα ανωτέρω και συνιστά εκπλήρωση της διάταξης τελευταίας βούλησης της δΙαθέτιδος η δε μεταφορά αυτού σε άλλο νομικό πρόσωπο συνιστά κατάφωρη, αναρμόδια και παράνομη επέμβαση επί της ιδρυτικής πράξης, ήτοι επί των διατάξεων της Διαθήκης. Πέραν της ρητής απαγόρευσης του Συντάγματος και των λοιπών ανωτέρω αναφερόμενων διατάξεων τονίζουμε ότι ακόμη και στην ακραία περίπτωση που πληρούνται οι τεθείσες υπό του Νομοθέτη αυστηρές προϋποθέσεις για παρέμβαση επί των διατάξεων της διαθήκης, αυτή η παρέμβαση θα έπρεπε να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 109 2) του Συντάγματος και τις διατάξειςτων άρθρων 2 & 3 του Ν. 455/1976 («Άρθρον 2: Οσάκις η θέλησις του διαθέτου ή δωρητού, ως προς τον υπ` αυτού ταχθέντα κοινωφελή σκοπόν, δεν δύναται να πραγματοποιηθή εξ οιουδήποτε λόγου καθ` ολοκληρίαν ή κατά το μείζον του περιεχομένου ταύτης, επιτρέπεται η διάθεσις του καταλειφθέντος ή δωρηθέντος προς τον αυτόν ή άλλον κοινωφελή σκοπόν εις την υπό του διαθέτου ή δωρητού καθοριζομένην περιοχήν εις την ευρυτέραν ταύτης περιφέρειαν. Αρθρον 3,1. Το κατά το άρθρον 825 Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριον, κατά την διαδικασίαν της εκουσίας δικαιοδοσίας, είναι αποκλειστικώς αρμόδιον, να βεβαιώσει, κατά, το άρθρον 109 παρ. 2 του Συντάγματος, ότι θέλησις του διαθέτου ή του δωρητού δεν δύναται να πραγματοποιηθή, εξ οιουδήποτε λόγου, καθ` ολοκληρίαν ή κατά το μείζον του περιεχομένου ταύτης, ως και αν δύναται να ικανοποιηθή πληρέστερον διά της μεταβολής της εκμεταλλεύσεως. Η αίτησις υποβάλλεται υπό του Υπουργού των Οικονομικών ή του αρμοδίου εκ του σκοπού Υπουργού ή του υπέρ ου η κοινωφελής περιουσία νομικού προσώπου ή πάντος ετέρου προσώπου έχοντος έννομον συμφέρον και ανακοινούται δια της μάλλον κυκλοφορούσης εφημερίδος ή του διοικούντος το κληροδότημα Νομικού

Προσώπου και εν μη εκδόσει εφημερίδος, δια τοιχοκολλήσεως εις δημοσίους χώρους. Άρθρον 3

2. Δια της κατά την παρ. 1 εκδιδομένης αποφάσεως το δικαστήριον αποφαίνεται και περί του τρόπου της επωφελεστέρας αξιοποιήσεως της περιουσίας ή του σκοπού δια τον οποίον πρέπει να διατεθή αύτη. Οι ειδικώτεροι όροι και λεπτομέρειαι της επωφελεστέρας αξιοιποιήσεως ή διαθέσεως προς τον αυτόν ή έτερον κοινωφελή σκοπόν του καταλειφθέντος ή δωρηθέντος ορίζονται, κατόπιν προτάσεως της διοικήσεως του υπέρ ου η περιουσία νομικού προσώπου ή του εκτε-λεστικού της διαθήκης, δι` αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών και του αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού μετά γνώμην του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων, τηρουμένων των διατάξεων του Α.Ν. 2039/1939 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των νόμων» περί εκκαθάρσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειποιμένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών», ως ούτος εκά-στοτε ισχύει.»). Επιπλέον η επιχειρούμενη παρέμβαση στην ιδρυτική πράξη του ΝΠΔΔ Ιδρύματος Κοινωφελούς Σκοπού ΙΓΕ αναμφίβολα προσκρούει στην βούληση της διαθέτιδος, καθ’ ότι κατά παράβαση αυτής υπάγει την εκτέλεση του Κληροδοτήματος σε υποτελές ΝΠΙΔ και συγκεκριμένα στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα», καταργουμένου όλως παρανόμως του συσταθέντος με την Διαθήκη αυτοτελούς ΝΠΔΔ Άλλωστε η διαθέτις σαφώς προσδιόρισε την φύση του ιδρυόμενου με την διαθήκη της Νομικού Προσώπου της «υπό την προστασία της Α.Μ. του Βασιλέως Γεωργική Εταιρεία» ως ΝΠΔΔ όπερ και ενεκρίθη με τα ανωτέρω αναφερόμενα εγκριτικά και κυρωτικά Νομοθετικά Διατάγματα των ετών 1926 & 1927 και τον κυρωτικό Ν. 3821/1929 και ρητώς διατύπωσε την αντίθεσή της σε μελλοντική διάλυση του συνιστώμενου με την Διαθήκη της Ιδρύματος. Μάλιστα στην περίπτωση της σύμφωνα με τον Νόμο και το Σύνταγμα διάλυσης του Ιδρύματος, κατά ρητή διάταξη της Διαθήκης που δεν επιδέχεται αμφισβητήσεως η κληροδοτούμενη στο Ίδρυμα περιουσία πρέπει να περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο και όχι σε οιοδήποτε ΝΠΙΔ.Ε. Καπόπιν όλων των ανωτέρω προτείνουμε, ως και εκ του Συντάγματος και του Νόμου επιβεβλημένη, την εξαίρεση του αυτοτελούς Ιδρύματος Κοινωφελούς Σκοπού ΝΠΔΔ Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (ΙΓΕ) από το συνημμένο σχέδιο Προσθήκης στο Σχέδιο Νόμου>>.

Ο Δήμος Αμαρουσίου για το θέμα της κατάργησης του ΙΓΕ

«Το δάσος Συγγρού ανήκει στους πολίτες του λεκανοπεδίου»

logo maroussiΟ Δήμος Αμαρουσίου παρακολουθεί με υπευθυνότητα και σοβαρότητα τις εξελίξεις που αφορούν την προώθηση Νομοσχεδίου από πλευράς Υπουργείων Οικονομι κών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, μέσα από το οποίο επιχειρείται η κατάργηση του ΙΓΕ, που έχει την ευθύνη διαχείρισης του Δάσους Συγγρού, και την ενσωμάτωσή του στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η άποψη του Δήμου Αμαρουσίου για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι κατηγορηματική.

  • Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε διοικητική πράξη προωθείται από πλευράς Πολιτείας κι αφορά το Δάσος Συγγρού, που έχει βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα και δίνει προτεραιότητα στη λογιστική εξυπηρέτηση των οικονομικών στόχων που τίθενται από τους δανειστές της χώρας μας, σε βάρος του Περιβάλλοντος και των μακροπρόθεσμων συμφερόντων της κοινωνίας των πολιτών.
  • Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε διοικητική πράξη ή νομοσχέδιο που προωθείται από πλευράς Πολιτείας κι αφορά το μέλλον του Δάσους Συγγρού, όταν δεν λαμβάνεται υπόψη η άποψη του Δήμου Αμαρουσίου, στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκεται το μεγαλύτερο τμήμα του Δάσους.
  • Είμαστε αντίθετοι σε μια συγχώνευση που δεν θα διασφαλίζει ότι η μελλοντική διαχείριση του Δάσους Συγγρού δεν θα θέσει σε κίνδυνο το δασικό του χαρακτήρα.
  • Είμαστε αντίθετοι σε μια συγχώνευση που είναι νομικά έωλη και θέτει σε αμφισβήτηση τους όρους της διαθήκης της διαθέτριας Ιφιγένειας Συγγρού.
  • Ο Δήμος Αμαρουσίου δηλώνει ανυποχώρητος στην άποψη πως πρέπει να διαφυλαχθεί πάση θυσία κι έναντι οποιουδήποτε τιμήματος ο δασικός χαρακτήρας του  Δάσους Συγγρού, γιατί  αποτελεί έναν από τους τελευταίους σημαντικούς πνεύμονες πρασίνου της Αττικής.
  • Ο Δήμος Αμαρουσίου δηλώνει πως θα αντιδράσει δυναμικά αν κρίνει ότι οι αποφάσεις της Πολιτείας στο ζήτημα της διαχείρισης του Δάσους Συγγρού, λαμβάνονται με χρηματοοικονομικά κι όχι περιβαλλοντικά κριτήρια.
  • Ο Δήμος Αμαρουσίου στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων του ΙΓΕ και απαιτεί η όποια απόφαση προωθηθεί από την Πολιτεία, να λάβει υπόψη την ανάγκη προστασίας των θέσεων απασχόλησης τους.
  • Ο Δήμος Αμαρουσίου αντιλαμβάνεται τη δυσχερή οικονομική κατάσταση της χώρας . Στο πλαίσιο αυτό έχουμε συμβάλλει σημαντικά , ως φορέας κι εμείς της Αυτοδιοίκησης, στην προσπάθεια για νοικοκύρεμα των οικονομικών του Κράτους. Σε καμία όμως περίπτωση δεν θα συναινέσουμε στην εκποίηση των δασών της χώρας , για να εξυπηρετηθούν οι οικονομικοί στόχοι που έχουν τεθεί. Θεωρούμε πως υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι περιστολής των δημόσιων δαπανών και δεν χρειάζεται να θυσιάσουμε το δασικό πλούτο της Πατρίδας μας.
  • Το Δάσος Συγγρού ανήκει στους πολίτες του Λεκανοπεδίου, στους πολίτες του Αμαρουσίου. Ως Δήμος και σε συνεργασία με τους εθελοντές συμπολίτες μας θα εξακολουθήσουμε να συμβάλλουμε ενεργά σε δράσεις όπως η πυροπροστασία και πυρασφάλεια του, όπως κάναμε άλλωστε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Επιπλέον, θα διεκδικήσουμε την ανατροπή της απαράδεκτης απόφασης της πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μπατζελή και τη συμμετοχή μας και πάλι στο Δ.Σ. του φορέα ή οργανισμού που θα διαχειριστεί στο μέλλον το Δάσος μας.

Ανακοίνωση του συλλόγου «Φίλοι του Δάσους Συγγρού»

 «Θα προστατέψουμε το δάσος με κάθε τρόπο»

logo filwnΜε ανακοίνωσή του πάνω στο θέμα της δρομολογούμενης κατάργησης και διοικητικής συγχώνευσης του ΙΓΕ, ο σύλλογος «Φίλοι του Δάσους Συγγρού» αναφέρει τα εξής:

“Είμαστε αντίθετοι με το νομοσχέδιο που καταρτίζει η κυβέρνηση με σκοπό τη συγχώνευση του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών με το ΕΛΓΟ – Δήμητρα. Ο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών υφίσταται ως αυτοτελές ίδρυμα Δημοσίου Δικαίου Κοινωφελούς Σκοπού ήδη από το 1926 και απολαμβάνει της ειδικής και αυξημένης προστασίας από το άρθρο 109 του συντάγματος “Περί Εθνικών Κληροδοτημάτων”.
Έχει σημαντικούς ιδίους πόρους και προσφέρει από τη σύστασή του μέχρι σήμερα ανελλιπώς στην εκπαίδευση νέων γεωργών, κηπουρών και μελισσοκόμων. Σχεδόν όλοι οι Μελισσοκόμοι της Ελλάδος έχουν εκπαιδευτεί στο Ινστιτούτο αυτό. Επιπλέον όμως προσφέρει σε όλους εμάς τους απλούς πολίτες ένα μοναδικό χώρο αναψυχής, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Το απολαμβάνουμε όλοι οι κάτοικοι της Αττικής που έχουμε τόσο ανάγκη το οξυγόνο και το πράσινο που μας δίνει.
Το Δασόκτημα αυτό των 1.000 στρεμμάτων, το ακριβότερο οικόπεδο της Ελλάδας, θα το προστατεύσουμε με κάθε μέσο και δεν θα αφήσουμε με νομικά τερτίπια να περάσει στα χέρια των εργολάβων που προσπαθούν εδώ και χρόνια να το τσιμεντοποιήσουν.
Καλούμε όλους τους πολίτες να είναι σε εγρήγορση, ώστε η κερκόπορτα αυτή του νομοσχεδίου να μην ανοίξει.”

Εφημερίδα Αμαρυσία, Μαρούσι, Σάββατο 6 Απριλίου 2013 Επιμέλεια: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΘΑΝΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.