“Οι Φίλοι του Δάσους Συγγρού”, στέλνουν αίτημα για Διαχειριστική Μελέτη στο Ι.Γ.Ε.

Βλέποντας την πλήρη εγκατάλειψη του Δάσους σε ό,τι αφορά στην συντήρηση και διαχείριση του και έχοντας στο παρελθόν διαβιβάσει την σοβαρότητα της κατάστασης,στην προηγούμενη διοίκηση του Ι.Γ.Ε χωρίς αποτέλεσμα, στείλαμε και στην σημερινή το κάτωθι γράμμα στο οποίο αναφέρουμε αναλυτικά όλα τα χρόνια προβλήματα του Κτήματος, τονίζοντας την προσοχή που πρέπει να επιστήσει το Ι.Γ.Ε. στα φλέγοντα ζητήματα που χρήζουν άμεση επέμβαση!

Αυτά αφορούν σε δένδρα ( 7 για την ακρίβεια που είναι έτοιμα να πέσουν), τα οποία βρίσκονται σε πολυσύχναστα μονοπάτια με κίνδυνο να προκαλέσουμε σοβαρό ατύχημα. Επιπρόσθετα, όλα τα οπωροφόρα δένδρα στο Κτήμα βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, ακόμη και το αμπέλι βρίσκεται σε απαράδεκτη κατάσταση παρόλη την προσπάθεια των ” Φίλων του Δάσους Συγγρού” να χρησιμοποιηθούν μαθητές σε κάποιες εργασίες. Τέλος, στο δάσος υπάρχουν πολλά ξερά δένδρα που συμβάλλουν αρνητικά τόσο στην αντιπυρική προστασία όσο και στο οπτικό και οικολογικό τοπίο. Αυτά είναι κάποια από τα άμεσα προβλήματα που αντιπροσωπεύουν την παρούσα κατάσταση του Κτήματος για αυτό και στείλαμε αίτημα στο Ι.Γ.Ε. πως θεωρούμε  απαραίτητο να συνταχθεί μία διαχειριστική μελέτη, από ειδικούς δασολόγους και αρχιτέκτονες τοπίου, που θα βοηθήσει στον περιορισμό των παραπάνω κινδύνων.

Η απάντηση που λάβαμε  η οποία εδόθει μετά από είκοσι μέρες, δεν περιλάμβανε συγκεκριμένες προτάσεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν λύσεις στα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν άμεσα!

Παρακάτω θα διαβάσετε την επιστολή που στείλαμε “Οι Φίλοι του Δάσους Συγγρού”  στις 20-03-17 καθώς και την απάντηση που λάβαμε από το Ι.Γ.Ε. στις 26-04-17.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ “ΦΙΛΩΝ ΔΑΣΟΥΣ ΣΥΓΓΡΟΥ”

Μαρούσι 20 Μαρτίου 2017

Προς την Διοίκηση, του ΙΓ Ε

Θέµα: Διαχειριστική Μελέτη για το Δάσος Συγγρού

Αξιότιµη κα Πρόεδρος και μέλη… του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Γ.Ε κατά την διάρκεια της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του συλλόγου μας, απεφασίσθη κατόπιν αιτήματος µελών και εν συνεχεία συζητήσεως επί του αιτήματος, να συνταχθεί και αποσταλεί επιστολή προς την διοίκηση του ΙΓΕ με θέµα την εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης του Δάσους του δασοκτήματος Συγγρού.Το ΔΣ του συλλόγου επιθυμώντας να υλοποιήσει την απόφαση αυτή προέβη στην σύνταξη ενός κειµένου αποτελούμενο από 3 µέρη, ιστορικό, παρούσα κατάσταση και αίτημα, το οποίο σας υποβάλει ως επιστολή.

1.Ιστορικό: Θεωρούµε ότι είναι καλό να αναφέρουμε γεγονότα της πρόσφατης ιστορίας του δάσους αφορούντα σε αυτό το θέμα με σκοπό την ενη μέρωση των µελών του ΔΣ τα οποία έχουν αναλάβει προσφάτως τα καθήκοντά τους και πιθανώς να µην είναι ενήμερα για τις ενέργειες διοικήσεων παρελθόντων ετών. Κατά την πυρκαγιά του 1981 κάηκαν 407 στρ. δασικής έκτασης και 103 στρ. γεωργικών καλλιεργειών. Από τη δασική έκταση που κάηκε τα 280 στρ. ήταν υψηλό δάσος χαλεπίου πεύκης ηλικίας µεγαλύτερης των 30 ετών, τα 36 στρέµματα δάσος χαλεπίου πεύκης ηλικίας µικρότερης των 30 ετών, ενώ 91 στρ. αντιπροσώπευαν διάκενα µε χαµηλή ποώδη και θαμνώδη βλάστηση µέσα στο δάσος που κάηκε.Μετά την πυρκαγιά συντάχθηκαν αρκετές µελέτες για την αναδάσωση της καμένης έκτασης και την οργάνωση της υπαίθριας αναψυχής στον ευρύτερο χώρο. Τα έργα αυτά χρηµατοδοτήθηκαν κυρίως από το Υπουργείο Γεωργίας και τα περισσότερα υλοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής. Η έλλειψη όμως περιποίησης των αναδασώσεων και συντήρησης των ευκολιών αναψυχής είχε ως αποτέλεσμα την σχετικά περιορισµένη επιτυχία των πρώτων και τη µικρή διάρκεια των δεύτερων. Το 2001 είχε συνταχθεί μια μελέτη από το ΕΘΙΑΓΕ (Εθνικό ΄Ιδρυμα Αγροτικής Έρευνας) από τον δασολόγο Δρ. Γεώργιο Μπρόφα Δασολόγο Αρχιτέκτονα τοπίου. Σκοπός της ήταν να εκτιμηθεί η υπάρχουσα βλάστηση με την προοπτική την αποκατάστασή της στις επιφάνειες που κάηκε και δεν αποκαταστάθηκε φυσικά ή τεχνητά. Στόχευε όµως και στην βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης για λόγους οπτικούς, οικολογικούς και αντιπυρικούς. Δυστυχώς η µελέτη αυτή παρέμεινε αχρησιμοποίητη για πολύ καιρό. Όταν κατόπιν νέας επεμβάσεως των συλλόγων προηγούμενη διοίκηση του ΙΓ Ε θέλησε να κάνει χρήση αυτής της μελέτης οι αλλαγές στην νομοθεσία κατέστησαν αυτό αδύνατο (επικαιροποιήσεις κλπ). Το Δάσος όλα αυτά τα χρόνια έχει εγκαταλειφθεί και καµία από τις ηγεσίες του ΙΓΕ δεν ενδιαφέρθηκε γι αυτό. Μόνο οι σύλλογοι Φίλοι του Δάσους Συγγρού αλλά κυρίως η Εθελοντική Πρωτοβουλία (Τάκης Μηλιός) έχουν προβεί όλα αυτά τα χρόνια σε κάποιες δενδροφύτεύσεις π.χ. αναζωογόνηση του ηχομονωτικού φράχτη κατά μήκος της Λεωφόρου Κηφισίας και µια δενδροφύτευση πριν από αρκετά χρόνια στα νότια τμήματα του δάσους με πεύκα και κυπαρίσσια τα οποία χάρη στην συνεχή παρακολούθηση χαίρουν άκρας υγείας.

2.Παρούσα κατάσταση: Κατά τη συζήτηση η οποία έλαβε χώρα στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου µας ετέθη πολύ έντονα το θέμα της κατάστασης του δάσους και εξεφράσθησαν έντονα παράπονα για την απουσία φροντίδας του δάσους εκ μέρους του ΙΓ Ε. Σχεδόν όλα τα οπορωφόρα δέντρα στο κτήµα Συγγρού βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων και των δένδρων, που πριν λίγα χρόνια είχαν φυτέψει μέλη µας δίπλα στα θερμοκήπια (η τότε διοίκηση του ΙΓΕ μας είχε απαγορεύσει να φυτέψουµε δέντρα του δάσους), και το αμπέλι βρίσκεται σε απαράδεκτη κατάσταση παρ όλη την προσπάθεια που κατεβλήθη να χρησιμοποιηθούν µμαθητές σχολείων για κάποιες εργασίες. Στο Δάσος υπάρχουν πολλά ξερά δένδρα αλλά και άλλα εν ζωή τα οποία είναι πολύ επικίνδυνο να τραυματίσουν περιπατητές είτε γιατί θα πέσουν ολόκληρα είτε κάποιο κλαδί τους. Η κατάσταση αυτή όπως είναι ευνόητο δεν συμβάλει ιδιαίτερα στη αντιπυρική προστασία αλλά ούτε και στο οπτικό και οικολογικό τοπίο.

3.Αίτημα: Σήμερα που έχουν παρέλθει τόσα χρόνια και ίσως έχουν γίνει αρκετές αποσπασματικές μελέτες είναι αναγκαίο και απαραίτητο να συνταχθεί μια συνολική µελέτη από ειδικούς δασολόγους και αρχιτέκτονες τοπίου. Εκτιµούμε ότι πέρα από την ανεκτίμητη αξία του δάσους αυτού όπως είναι σήµερα χρειάζονται επεμβάσεις οι οποίες από την μια θα μειώσουν τον κίνδυνο να πέσουν δένδρα ξερά στους επισκέπτες, από την άλλη όµως θα βελτιώσουν οπτικά, και οικολογικά το τοπίο και θα ενισχύσουν τα μέτρα αντιπυρικής προστασίας. Ο προηγούμενος πρόεδρος κος Αθ. Σαπουνάς είχε δεχτεί το αίτηµά µας να ξεκινήσει η μεθόδευση για µια τέτοια µελέτη. Λόγω την ειδικότητάς σας ως δασολόγου πιστεύουμε ότι είναι η πιο κατάλληλη στιγµή να αναλάβετε να φέρετε εις πέρας το θέµα αυτό. Εμείς µπορούμε να βοηθήσουμε όπου μας ζητηθεί ίσως στην εξεύρεση των πόρων για την μελέτη και την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος.

Με εκτίμηση για το Σωματείο

Η Πρόεδρος

Χρυσάνθη Θεοδωρακοπούλου

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ι.Γ.Ε.

Μαρούσι, 26/04/2017

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο του Σωματείου “Φίλοι του Δάσους Συγγρού” κα Θεοδωρακοπούλου

ΘΕΜΑ : Διαχειριστική Μελέτη για το Δάσος Συγγρού.

Αξιότιμη κα Πρόεδρος και μέλη του Σωματείου ‘Φίλοι του Δάσους Συγγρού’, το ενδιαφέρον και η ενασχόλησή σας με το ‘Δάσος Συγγρού’ είναι σημαντικά για το ΙΓΕ και εκτιμάται ιδιαιτέρως. Η διοίκηση και το προσωπικό του ΙΓΕ, στην προσπάθεια που κάνει για την αναβάθμισή του, σεβόμενοι την απαράμιλλη αξία του Δάσους, επιδιώκει κάθε είδους υποστήριξη για αυτόν τον πολύτιμο σκοπό. Επί του προκειμένου σας γνωρίζουμε ότι, το θέμα της οικολογικής και αισθητικής αναβάθμισης του Δάσους μας θα συζητηθεί εκ νέου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΓΕ. Για το θέμα είναι ενήμεροι και οι αρμόδιοι Υπουργοί καθώς η αξία του Δάσους Συγγρού είναι ανεκτίμητη και χρήζει βελτίωσης ως προς την διαχείριση και την αξιοποίησή του. Η σύνταξη μιας ολοκληρωμένης διαχειριστικής μελέτης είναι στους βραχυπρόθεσμους στόχους μας και για το λόγο αυτό η συνεργασία με το σωματείο σας, όπως και με άλλους εμπλεκόμενους φορείς καθίσταται πολύτιμη. Η Διοίκηση και το προσωπικό του ΙΓΕ είναι στην διάθεση όλων για κάθε πρόταση και προσπάθεια υλοποίησης του εν λόγω έργου.

Με εκτίμηση

Κατ΄εντολή της προέδρου του Ι.Γ.Ε

Ο Προιστάμενος Δ/νσης

Δρ. Γ. Μπαλωτής